Lamporna tänds och släcks efter gammalt mönster

Detta kan bero på att Nexa gateway har sparat tidigare sekvenser som är raderade från telefonen. Detta kan enkelt kontrolleras.
Bläddra fram menyn System i Nexa Gateway och klicka på info.
Detta ger tre värden:
T = Antalet timers som är lagrade på Gateway.
S = Antal sekvenser som lagras på Gateway.
R = Antalet sekvener och timers som hanteras av Gatewaty just nu.

Om antalet inte stämmer överrens med antalet i din telefon så öppnar du appen, går till inställningar och väljer Återställ Gateways databas.
Detta raderar alla sekvenser och timers från Gateway och ersätter dessa med de från telefonen.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk