Kompabilitet mellan olika mottagare/sändare

Mottagare med kodvred kan inte ta emot signaler från självlärandesändare. Däremot kan sändare med kodvred styra vissa självlärande mottagare. 

DÅ - PRODUKTER MED KODVRED
Våra tidigare produkter ställdes in manuellt med hjälp av vred på mottagare respektive sändare. Står både sändare och mottagare på A1 till exempel så är de kodade att fungera med varandra. Enkelt men begränsat. Det lilla antalet kodkombinationer ledde dock till en del problem i takt med att systemet växte och detta gjorde att vi utvecklade systemet med självlärande produkter i stället.
Dessa produkter benämns även som CS eller "Code Switch".


NU - SJÄLVLÄRANDE PRODUKTER
Idag är alla sändare och mottagare som vi säljer självlärande. Det betyder att man trycker 1 gång på mottagarens "Learn"-knapp och sedan en gång på ON på den sändare man vill använda så är dessa produkter parade och kan användas ihop.

Det självlärande systemet består av 67 miljoner koder och när du parar ihop sändare och mottagare så slumpas en av dessa koder fram vilket gör att risken att din granne använder samma kod är i princip obefintlig.
Dessa produkter benämns även som SLC eller "Self Learning Code".


DÅ OCH NU - KOMPABILITET
När systembytet gjordes för många år sedan så försökte vi behålla kompablilitet med de äldra produkterna men detta gick bara till viss del.
Äldre sändare med kodvred fungerar med vissa av våra nya självlärande mottagare enligt tabellen nedan. Däremot kan nya sändare aldrig styra de äldre mottagarna.


Sändare med kodvred ex. MDT-507, TMT-502, KCT-510 och WST-512:

 

Ej kompatibla Kompatibla
LML-710 (ny modell med blå LED) LML-710 (äldre modell med grå LED)
CMR-100/100 EYCR
MLR-1105 LCMR
WMR-250/251/252 LGDR-3500
EYCR-200/201 LWMR-210/230
WMR-3500 ECMR-250

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk