IP-klasser

Elektriska artiklar märks med en IP-klass för att ange både graden av skydd mot åtkomst av strömförande delar och hur vatten och dammtät den är.

Exempel: En elartikel märkt med IP 44 är
(Första siffran:) petskyddad mot föremål som överstiger 1 mm i diameter och (Andra siffran:) tål strilande vatten från alla vinklar.

Första siffran:
0 Inget skydd.
1 Petskyddad mot föremål större än 50 mm.
2 Petskyddad mot föremål större än 12 mm.
3 Petskyddad mot föremål större än 2,5 mm.
4 Petskyddad mot föremål större än 1 mm.
5 Dammskyddad
6 Dammtät

Andra siffran:
0 Inget skydd
1 Skyddad mot droppand vatten
2 Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln.
3 Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.
4 Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.
5 Skyddad mot spolande vatten från munstycke
6 Skyddad mot kraftig överspolning av vatten (munstycke, sjö o.s.v.)
7 Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.
8 Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk