Programmera en timer med TMT-918

TMT-918 består av 16 kanaler som kan användas för individuell styrning av upp till 16 mottagare. Men en kanal kan även användas som en gruppstyrning genom att man programmerar flera mottagare mot samma kanal. 

Det finns 12 timers som kan fördelas över de 16 kanalerna.

 1. Håll ned knappen TIMER i 3 sekunder så att siffran 1 börjar blinka på LCD-skärmen. Siffran motsvarar 1 av timerns 12 minnesplatser.

 2. Tryck på ENTER för att bekräfta den valda minnesplatsen.

 3. Tryck på knappen UNIT och välj en av de 16 enheter du vill programmera.

 4. Tryck på ENTER så att ON-siffrorna börjar blinka.

 5. Med ▲ och ▼ väljer du timslag och trycker på ENTER.

 1. Med ▲ och ▼ väljer du minutslag och trycker på ENTER.

 2. Nu börjar OFF-siffrorna blinka.

 3. Med ▲ och ▼ väljer du timslag och trycker på ENTER.

 4. Symbolen för timertyp börjar blinka.

  Med ▲ och ▼ väljer du en av de tre symboler du vill programmera som

Dagligen återkommande timer
Engångstimer
Slumpmässig timer

10. Tryck på Enter för att bekräfta.
11. Tryck på TIMER för att återgå till huvuddisplayen.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk