Inställning av ljusstyrka då LBST-604 ska aktiveras

Skymningsrelät är inställt på att aktiveras när ljusstyrkan sjunker under 10 Lux. Det värdet kan vid behov ändras till valfri ljusstyrka.


Välj den förinställda ljusstyrkan på 10 lux.

  1. Tryck på START-knappen i en sekund och släpp den sedan.
  2. Placera LBST-604 där den ska sitta inom 20 sekunder, så inga ljuskällor i omgivningen påverkar dess funktion.
  3. Efter 20 sekunder blinkar lampan som är kopplad till mottagaren två gånger som bekräftelse på inställningen.

Vänta tills omgivningens ljusstyrka är så som då du vill att lampan ska tändas.

  1. Tryck på START-knappen och håll den inne i 3 sekunder.
  2. Släpp knappen då lysdioden börjar blinka och placera LBST- 604 där den ska sitta inom 20 sekunder, så att inga ljuskällor i omgivningen påverkar dess funktion.
  3. Efter 20 sekunder blinkar lampan som är kopplad till mottagaren två gånger som bekräftelse på inställningen.
  4. Placera LBST-604 stående på ett jämnt underlag eller hängande på en vägg
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk