Vilka laster är resistiva/induktiva?

Kapacitiv last
Kondensatorer och elektroniska transformatorer och förkopplingsdon med stora kondensatorer i ingångskretsen. Fasvinkeln är förskjuten.

Induktiv last
Transformatorer, reläer, spolar av olika typer och lysrör med magnetisk reaktor. Fasvinkeln är förskjuten.

Resistiv last
Glödlampor, värmeelement och andra belastningar med motstånd. Fasvinkeln är noll.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk