Justera lägsta dimmernivå på CMR-101

På CMR-101 finns ett vred som används för inställning av den lägsta ljusstyrkan beroende på vilken typ av lampor som används. Olika lampor dimrar på olika sätt och ibland behöver man justera nivån på dimringen för att få ett bra resultat.

På CMR-101 finns ett vred med 8 lägen:

1-4 med svart bakgrund är för Lågenergilampor.
1-4 på vit bakgrund är för övriga ljuskällor (Halogen, Glödljus, LED).

Ställ in lägsta ljusstyrka genom att vrida vredet från 1 till 4.

  1. Anslut lamporna och ställ vredet i läge 1.
  2. Vrid vredet från 1 till 4, varvid lamporna automatiskt slås på (sändaren behöver inte användas).
  3. Vrid vredet från 4 mot 1 för att ställa in den önskade lägsta ljusstyrkan.
  4. Varje gång vredet vrids till en ny siffra ökas lampans ljusstyrka till 100 % för att sedan dimras till motsvarande. Går man för lågt kan lamporna börja flimmra eller helt enkelt slockna och det vill man inte utan då går man upp ett steg.

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk