Hur tömmer jag minnet på en mottagare med inlärningsknapp?

Radera hela minnet

  1. Tryck och håll inne "Learn"-knappen i 6 sekunder 
  2. Dioden på mottagaren börja blinka snabbt.
  3. Släpp knappen och tryck kort en gång till. 

Nu är minnet i mottagaren helt tömt.

Radera enstaka sändare.

  1. Tryck en gång på "Learn"-knappen på mottagare.
  2. Dioden på mottagaren börja blinka snabbt.
  3. Tryck på Off på den sändare som inte längre ska vara kopplad till mottagaren. 

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk