En eller flera brandvarnare larmar direkt när batterierna monteras?

Problemet är högst sannolikt damm och smuts i detektionskammaren, detta kan ha skett under produktion eller senare.

Är brandvarnaren helt ny har det troligen skett under produktionen. Reklamera den till butiken.

Larmet orsakas av att partiklar detekteras i brandvarnarens detektionskammare. Om damm hamnar i detektionskammaren kan brandvarnarens funktion sättas ur spel. Detta kan åtgärdas enkelt genom att rengöra brandvarnaren genom att dammsuga försiktigt utvändigt längs öppningarna.

Använd plastmunstycke för att undvika risk för statisk elektricitet. Om brandvarnaren trots rengöring inte fungerar, byt ut den

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk