Serviceinstruktioner

Serviceinstruktioner för brandsläckare av märket: Nexa Fire&Safety.

1. Allmänt

1.1 Brandsläckare måste skickas till auktoriserat ombud eller distributör för underhåll och omladdning.

1.2 Brandsläckare måste kontrolleras inom en viss tid efter tillverkningsdatum, i allmänhet ungefär två år. Om en kortare tid är föreskriven i lag har denna företräde.

1.3 Service och underhåll måste utföras av yrkesmän och dessa måste vara utbildade enligt del 3 och del 8 i BS 5306.

1.4 Service och underhåll måste utföras enligt föreskrifterna för portabla brandsläckare i del 3 och del 8 i BS 5306.

1.5 Vid service och underhåll måste certifierade släckmedel, drivgaser och reservdelar användas.

1.6 Kasserade brandsläckare och delar därav måste omhändertas enligt vad som föreskrivs i lag.

2. Utvändigkontrollavbrandsläckaren

2.1  Förberedelser före kontroll

 • Rengör brandsläckaren med tryckluft och dammtrasa. 
 • Placera brandsläckaren korrekt på fästet.

2.2 Utvändig kontroll

 • Finns det någon korrosion, mekaniska skador eller oläsliga ord på etiketten? • Finns det rost på ytterhöljet?
 • Finns det rost eller mekaniska skador på ventilen?
 • Är munstycket komplett och felfritt?
 • Finns det några tecken på sprickor eller åldrande på slangen?
 • Är plomberingen hel och i gott skick?

3. Service och underhåll av brandsläckaren.

3.1 Internt trycktest

 • Demontera mätaren från ventilen och montera testmätaren i ventilen. • Jämför resultaten med bilaga 1. Arbetstryck för TMPD- och TMFM-serien: +15 bar vid +20 °C.
 • Det ackumulerade tryckfallet inom två år ska inte vara mer än 10 % av arbetstrycket.
 • Avlägsna testmätaren efter kontrollen och sätt tillbaka mätaren med en ny O-ring.

3.2 Cylinderenheten
3.2.1 Förberedelser före kontroll

 • Släpp ut drivgasen genom att trycka på testventilen. Skruva sedan ut ventilen ett eller två varv för att släppa ut kvarvarande tryck.
 • Töm cylindern genom att överföra släckmedlet till en annan behållare. 3.2.2 Kontroll av brandsläckaren
 • Finns det någon synlig rost eller mekaniska skador på innerväggen?
 • Finns det några skador på ventilgängan?
 • Det finns ett innerfoder på cylindrarna i TMFM-serien. Kontrollera om det finns några sprickor eller skador på fodret.
 • Cylindern måste provas enligt föreskrifterna för tryckkärl.

3.3 Ventilenheten

 • Finns det rost eller mekaniska skador på ventilen?
 • Kontrollera att alla delar på ventilen finns på plats.
 • Rengör ventilen, stryk på lämplig mängd vaselin på fogen mellan sifonröret och ventilsätet.
 • Byt till en ny O-ring.
 • Montera en ny blyplombering och säkerhetstråd.

3.4 Slangenhet

 • Kontrollera eventuella sprickor, åldring eller skador
 • Kontrollera om det finns rost på slangfästena. Kontrollera att fästena sitter fast.
 • Blås igenom slangen med tryckluft.
 • Sätt tillbaka slangenheten på ventilen.

3.5 Munstycke

 • Kontrollera eventuella sprickor, åldring eller skador på munstycket.
 • Blås rent hålet med tryckluft.
 • Sätt tillbaka munstycket på slangenheten.

3.6 Släckmedel


3.6.1 Förberedelser före kontroll

 • Överför släckmedlet till en annan behållare. 3.6.2 Kontroll av släckmedlet
 • Kontrollera släckmedlets tillförlitlighet vart femte år.
 • Låt yrkesmän bedöma om släckmedlet kan återanvändas.
 • Om det finns några tecken på klumpbildning, försämring m.m., byt ut släckmedlet mot samma typ av certifierat släckmedel.

3.6.3 Påfyllningsvikt för släckmedel

Brandsläckartyp

Släckmedelstyp

Släckmedlets nominella vikt

Feltolerans

TMPD1S

HJ ABC UNIVERSAL

1 kg

±5 %

TMPD2S

HJ ABC UNIVERSAL

2 KG

±3 %

TMPD3S

HJ ABC UNIVERSAL

3 KG

±2 %

TMPD4S

HJ ABC UNIVERSAL

4 KG

±2 %

TMPD6S

HJ ABC UNIVERSAL

6 KG

±2 %

TMPD6RS

TM ABC PREMIUM

6 KG

±2 %

TMPD9S

HJ ABC UNIVERSAL

9 KG

±2 %

TMPD12

HJ ABC UNIVERSAL

12 KG

±2 %

TMFM2S

TM AFFF SUPER

0,34 L SKUMKONCENTRAT +1,66 l vatten

- 5%-0%

TMFM3S

TM AFFF SUPER

0,501 L SKUMKONCENTRAT

+2,499 L VATTEN

- 5%-0%

TMFM6S

TM AFFF UNIVERSAL

0,09 l skumkoncentrat +5,91 l vatten

- 5%-0%

TMFM9S

TM AFFF UNIVERSAL

0,18 l skumkoncentrat +8,82 l vatten

- 5%-0%

3.7 Sifonrör

 • Demontera sifonröret från ventilen.
 • Blås rent hålet med tryckluft.
 • Rengör sifonröret och montera det på ventilen.

4. När kontrollen har utförts ska etiketten om utförd service och underhåll klistras på.

Bilaga 1:

 

TYP

(A) Trä, papper, tyg, plast
(B) Lättantändliga vätskor, bensin, kol, olja (C) Gas

Användning

(1) Drag säkringspinnen loss.

(2) Rikta slangmunstycket mot brandhärden.

(3) Kläm släckningshandtaget mot handbrandsläckaren och sväng släckningsstrålen fram och tillbaka sidoriktning.

Konfigurering

4.1.  Utför konfigurering enligt bestämmelserna.

4.2.  Den transportabla handbrandsläckaren kan fästas på en väggställning, placeras i

 1. skåp eller direkt på golvet.
4.3.  Etiketten på framsidan bör sitta så att den syns tydligt.

4.4.  En transportabel handbrandsläckare får inte placeras på en fuktig eller frätande plats.

4.5.  Handbrandsläckaren får inte placeras på en plats där temperaturen är för hög. Använd värmeisolering vid behov.

5. Varning

5.1.  Nexas pulversläckare får användas till släckning av elbränder under 1000V.
5.2.  Minimumavstånd till brandhärden är 1 meter.
5.3.  Granska arbetstrycket på tryckmätarens gröna område månatligen
5.4.  Handbrandsläckaren bör granskas under en bestämd tidsperiod.

5.5.  En obrukbar handbrandsläckare bör tas ur bruk omedelbart. En ny bör installeras direkt.

 

6

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk