Hur lång tid efter jag startat appen kan jag se status och kontrollera enheter?

En viktig komponent i utvecklingsarbetet har varit att du skall kunna använda din Nexa Bridge direkt när du startar applikationen. Med använda menar vi att du skall kunna se status och kontrollera dina enheter nästan direkt.

Så svaret på frågan är runt 1 sekund.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk