Exkludera en enhet

Om du skall använda din enhet i ett annat Z-Wave nätverk eller om du bara vill ta bort den från din Bridge så måste du exkludera den först. Detta fungerar på samma sätt som själva inkluderingen.

Till skillnad från inkluderingen så finns det bara ett sätt för att ta bort en Z-Wave enhet från din Nexa Bridge.

  1. Gå till Mer
  2. Tryck på Z Wave-verktyg
  3. Välj Exkludera enhet
  4. Tryck flera gånger i snabb följd på knappen på din enhet tills dess att du ser att själva enheten har raderats.
  5. Klart!
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk