Låt en enhet vara tänd ett visst antal minuter

Om du vill släcka eller tända en enhet efter en viss tid, säg att den endast får vara på i 10 minuter så måste du skapa en automation för detta.

  1. Börja med att navigera till Mer och sedan Automationer och tryck på +.
  2. Döp din automation till något passande.
  3. Under Händelse trycker du på Lägg till händelse...
  4. Tryck sedan på Uttag - på/av och välj den enhet som skall släckas efter en specifik tid.
  5. Typ av händelse skall antingen vara tänds eller släcks. Väljer du tänds kan du exempelvis släcka den efter en specifik tid och vice versa. Tryck på Klar i högra hörnet.
  6. Under Kommandon skall du nu välja vad som ska hända. Valde du tänds kanske det är passande att släcka enheten. Tryck Kontrollera en enhet och välj enheten. Tryck på Spara.
  7. Sätt statusen på enheten.
  8. Tryck sedan på Fördröjning längst ner. Aktivera Fördröj körning.
  9. Skriv in antalet minuter du vill fördröja automationen. Detta är alltså antalet minuter från det att din lampa tänds som den skall släcka eller ändra status igen.
  10. Tryck bakåt och sedan Spara.

Klart!

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk