Tänd när ett skymningsrelä detekterar skymning

Följ guiden nedan för att exempelvis tända enheter när ett skymningsrelä märker att det börjar bli mörkt i ett rum.

  1. Börja med att navigera till Mer och sedan Automationer och tryck på +.
  2. Döp din automation till något passande.
  3. Under Händelse trycker du på Lägg till händelse...
  4. Tryck sedan på Skymningsrelä och välj skymningsrelät och sedan Mörkläggs eller mörkläggs inte. Tryck på Klar i högra hörnet.
  5. Under Kommandon skall du nu välja vad som ska hända. Tryck på Lägg till kommandon och sedan Kontrollera en enhet och välj enheterna. Tryck på Spara.
  6. Sätt statusen på enheten i listan under Kommandon.
  7. Klart! Enheterna kommer nu att ändra status beroende på den händelsen du valde.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan
Powered by Zendesk