Kan jag föra över inställningarna från Nexa Gateway till Nexa Bridge?

Det är tyvärr inte möjligt att föra över några sorts inställningar eller konfiguration från Nexa Gateway till Nexa Bridge då det är två helt olika system som inte är beroende av varandra eller som inte är uppbyggda på samma sätt.

Innan du flyttar från Nexa Gateway till Nexa Bridge borde du också tömma minnet på alla dina mottagare så att man är säker på att det finns plats på mottagaren. Vissa mottagare har bara tre minnesplatser och då kan det bli problem.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan