Jag kommer inte åt min Nexa Bridge utanför mitt WiFi-nätverk (lokala nätverk)

För att komma åt din Nexa Bridge utanför ditt nätverk måste den vara kopplad till ditt konto.

Generellt

  • Det allra viktigaste. Har din Nexa Bridge en aktiv internetanslutning? Utan detta kommer du inte att komma åt den utanför ditt nätverk.
  • Det kan vara så att din Nexa Bridge faktiskt inte är ansluten till molnet av någon anledning, det första du bör göra då är att starta om den, vänta 5 minuter och testa sedan igen. Fungerar inte detta kan du följa de övriga stegen här nedan alternativt skicka in ett ärende.

IOS

  1. Tryck på pluset i övre högra hörnet under enheter
  2. Tryck på hantera bridgear
  3. Tryck på ändra
  4. Tryck på koppla en ny bridge och lägg till bridgen

Android

  1. Tryck på menyn och gå in på inställningar
  2. Tryck på koppla en ny bridge
  3. Välj sök i nätverket och lägg till bridgen

Om du får ett felmeddelande när du gör ovanstående kan du behöva starta om din Nexa Bridge då detta endast går att göra inom en spann av 30 minuter från det att du har startat din Bridge.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan