Vad är scenarion?

Med scenarion kan du utföra flera kommandon i rad genom endast en tryck. Du specificerar själv exakt vad som skall hända, i vilken ordning och hur lång tid det skall ta. Du kan tända eller släcka enheter, skicka notiser, skapa HTTP-kommandon och mer.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan