Kommandon i ett scenario

Ett kommando är det som körs i ordning i ett scenario och det är det här som ett scenario kretsar kring. Nedan kan du se en lista på vilka kommandon som just nu finns och vad dessa innebär.

  • Enhet – Med dessa kan du tända, släcka eller dimra en enhet. Du väljer bara de enheter du vill kontrollera
  • Push-notis – Du kan själv specificera texten i en push-notis samt till vilka telefoner du vill att notisen skall dyka upp på. Det går att välja mellan flera olika ljud i en notis, ex. kan du ha ett ljud som en ringklocka när det ringer på dörren
  • Fördröjning – Detta innebär att hoppet mellan ex. två enheter fördröjs ett visst antal sekunder
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan