Exkludera en enhet

För att exkludera och återställa en enhet gör du på följande sätt:

iOS

  1. Gå in på enheter och tryck på pluset i det övre högra hörnet
  2. Tryck på lägg till eller ta bort enhet
  3. Välj exkludera z-wave enhet
  4. Exkludera din enhet, det brukar vara att trycka tre gånger på inkluderingsknappen, se manualen för din specifika enhet

Android

  1. Gå in på enheter och ryck på de tre prickarna i högra hörnet
  2. Välj ta bort z-wave enhet
  3. Exkludera din enhet, det brukar vara att trycka tre gånger på inkluderingsknappen, se manualen för din specifika enhet

Enheten är nu exkluderad och återställd, det är fritt fram att inkludera den igen eller i en annan controller.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan