Skiftet mellan sommartid och vintertid

Din Nexa Bridge skiftar automatiskt mellan sommartid och vintertid. Eftersom schemaläggningar schemaläggs dagen innan de körs så kommer dessa att köras en timma fel under dagen vi skiftar mellan sommartid och vintertid. Nästkommande dag kommer schemaläggningarna återigen att köras på korrekt tid.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan