Timer körs inte - TMT-918

Om ni kan tända och släcka mottagarna med sändaren TMT-918, men ni upplever att timerfunktionen inte fungerar kan det bero på att den är felaktigt konfigurerad. 

Kontrollera följande;
- Bekräfta att klockan är korrekt inställd. 
- Kontrollera att rätt unit (kanal) är inställda på rätt timer. Kanaler är dem siffror 1-16 som visas högst uppe i timerinställningar. Om rätt kanal är inställd ska ni på samma kanal kunna tända och släcka önskad styrd lampa.  
- Kontrollera timerinställning, tillslagstid och frånslagstid. 
- Kontrollera hur dem individuella timerfunktionerna körs; varje dag, en gång eller slumpmässigt. 

För att kontrollera fjärrkontrollens funktion kan tiden för timer sättas nära den aktuella tiden. För fullständig manual för TMT-918 se här.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan