Inställning av ljusstyrka då LBST-604 ska aktiveras

Skymningsreläet är inställt på att aktiveras när ljusstyrkan sjunker under 10 Lux. Det värdet kan vid behov ändras till valfri ljusstyrka.

Använd det förinställda värdet på 10 lux:

  1. Tryck kort en gång på START-knappen
  2. Placera skymningsreläet där det ska sitta inom 20 sekunder

Använd anpassad ljusstyrka:

  1. Vänta tills omgivnings ljusstyrka är så som då du vill att lampan ska tändas
  2. Tryck och håll nere START-knappen i 3 sekunder tills lysdioden börjar blinka
  3. Placera skymningsrelät där det ska sitta inom 20 sekunder

Bekräftelse inställning av ljusstyrka

Mottagaren slår av och på två gånger, ifall en lampa är ansluten till mottagaren blinkar denna två gånger.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan