Fördröjd aktivering

Inställningarna innebär att LMDT-609 efter inställd fördröjningstid sänder ett kommando till mottagaren om deaktivering av mottagaren och anslutna lampor eller varningsljus. (En ansluten dörrklocka påverkas inte av den fördröjda aktiveringen.)

Om LMDT-609 på nytt upptäcker ett objekt skickar enheten ett nytt kommando om aktivering av mottagaren samt ansluten lampa, varningsljus eller dörrklocka. Den fördröjda aktiveringsfunktionen börjar räkna ned från det ögonblick objektet slutar att röra sig.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan