Vilka laster är resistiva/induktiva?

Kapacitiv last

Kondensatorer och elektroniska transformatorer och förkopplingsdon med stora kondensatorer i ingångskretsen. Fasvinkeln är förskjuten. ​ Induktiv last

Transformatorer, reläer, spolar av olika typer och lysrör med magnetisk reaktor. Fasvinkeln är förskjuten. ​ Resistiv last

Glödlampor, värmeelement och andra belastningar med motstånd. Fasvinkeln är noll.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan