Vilka installationer får man göra?

Elinstallationer skall utföras av behörig elinstallatör då felaktigt monterade och installerade elektriska komponenter och kablar kan utgöra stor fara för människor, husdjur och egendom.

Dock finns det vissa lite enklare arbeten, som av praktiska skäl, kan vara bra att kunna göra själv, som t ex att byta lampor och säkringar (proppar) i sin elcentral. ​ Följande elarbeten är tillåtet att göra själv, om man har tillräcklig kunskap:

 • Byta glödlampor. Tänk på att montera rätt effekt (Watt). För högt wattal kan leda till för hög värme i lampan och orsaka brand.
 • Återställa en utlöst automatsäkring, s k dvärgbrytare. Dock skall man kalla på elinstallatör om samma säkring löser ut gång på gång. Felsökning behöver troligen utföras.
 • Byta proppar (porslinssäkring). Viktigt är att man placerar proppen i propphållaren och därefter skruva in den i centralen.
 • Man får montera strömbrytare, uttag och stickproppar på sladdar. Vid tveksamhet, anlita elinstallatör.
 • Det är tillåtet att byta ett ojordat vägguttag, om man är helt säker på hur man gör.
 • Det är även tillåtet att byta jordade vägguttag, men felaktig inkoppling kan betyda livsfara!
 • Strömbrytare är tillåtna att byta ut. Om det är fler kablar än två anslutna innebär det att funktionen kan vara avancerad och kräver särskild kunskap. Anlita elinstallatör.
 • Man får sätta i en så kallad trådlös plugin-enhet för fjärrstyrning i vägguttag. Dock bör man anlita en elinstallatör om trådlösa mottagare för dosmontage skall installeras.
 • Montera s k trådlösa radioknappar, rörelsedetektorer, ljussensorer och andra trådlösa radioenheter för manöver av trådlösa radiomottagare, på väggar eller andra ytor.
 • Följande exempel el arbeten är inte tillåtna att utföras av annan än elinstallatör:
 • Byta ut ett ojordat vägguttag mot ett jordat är inte tillåtet. Ska du byta ut ojordade vägguttag mot jordade i ett rum skall elinstallatör anlitas.
 • Ersätta en strömbrytare med dimmer är inte tillåtet för annan än elinstallatör.
 • Värmegolv i t ex badrum, kök och andra fast installerade elradiatorer på vägg är inte tillåtet för annan än en elinstallatör att installera.
 • Vid minsta tveksamhet om hur man utför elektriska arbeten SKALL behörig elinstallatör tillkallas!
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan