Hur dimrar jag med en System Nexa sändare?

 

MWST-1809/1812
Tryck "på" för att slå på lampan. Tryck och håll inne "på" för att dimma upp och "av" för att dimma ner, släpp vid önskad dimmernivå. Tryck "av" för att slå av lampan.

 

MRYT-1805
Tryck eller börja vrida medurs för att slå på lampan, vrid sedan medurs för att dimma upp och moturs för att dimma ner, alternativt håll inne knappen för att dimma upp/ner och släpp vid önskad dimmernivå. Dubbelklicka på knappen för att slå av lampan.

 

MTHT-1806
Tryck en gång i centrum för att slå på lampan. Tryck och håll inne i centrum för att dimma upp/ned och släpp vid önskad dimmernivå, alternativt tryck kort en gång i centrum för att dimma upp/ned och tryck kort en gång till för att stoppa vid önskad dimmernivå. Dubbelklicka i centrum för att slå av lampan.

 

MKFT-1704/MEBT-1706
Tryck en gång på knappen för att slå på lampan. Tryck och håll nere knappen för att dimma upp/ner, släpp vid önskad dimmernivå. Dubbelklicka på knappen för att slå av lampan.

 

Övriga sändare/fjärrkontroller
Tryck "på" för att slå på lampan, sedan "på" igen för att starta dimring upp/ned och "på" igen för att stoppa den vid önskad dimmernivå. Tryck "av" för att slå av lampan. Samtliga sändare kan dimma med denna metod.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan