Diverse säkerhetstips

Tyvärr inträffar tusentals tillbud varje år i våra Svenska hem & hushåll. På ett förhållandevis enkelt sätt kan man både förebygga och skydda sig och sin egendom. Samtliga ”boendeformer” borde vara utrustade med Brandvarnare & Släckredskap av någon form – något är bättre än inget!

Några goda tips för ett säkrare liv

 • Placera minst en brandvarnare per 40 m2 samt på varje våningsplan
 • Testa brandvarnarna minst 1 ggr/månad
 • Byt batteri en gång om året, exempelvis vid första advent.
 • En 6kg pulversläckare på varje våningsplan
 • Lär dig och familjen att hantera en brandsläckare
 • Kontrollera regelbundet att släckaren är utan skador och att mätaren står på grönt
 • Undvik att lämna köket under matlagning – Torrkokning på spis är en av dom vanligaste orsakerna till brand.
 • Håll spisfläktar, ungnen ren från fett
 • Vid fettbrand är det lämpligt att kväva elden med exempelvis en brandfilt. Försök ALDRIG släcka en fett eller oljebrand med vatten!
 • Lämna aldrig ljus utan uppsikt
 • Placera aldrig ljus i brännbara ljusstakar
 • Förvara brändbara redskap utom räckhåll för barn
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan