Varför larmar min brandvarnare utan orsak?

Förutom rökpartiklar så kan även en optisk brandvarnaren reagera på andra typer av partiklar som t.ex. damm, pollen, os, vattenånga, slipdamm osv.

Om brandvarnaren är placerad på en plats där damm lätt kan blåsa upp eller en plats med mycket drag kan den ge falsklarm.

Hur du undviker falsklarm:

  • Om brandvarnaren är dammig, rengör den genom att dammsuga utvändigt längs öppningarna. Använd plastmunstycke för att undvika risk för statisk elektricitet.
  • Om brandvarnaren är placerad för nära en ljuskälla eller liknande med elektromagnetiska fält, välj en ny placering.
  • Om brandvarnaren är placerad där det finns risk för kraftiga temperatursvängningar, välj en ny placering.
  • Om brandvarnaren är placerad i luftdrag, exempelvis nära ett fönster, dörr, luftventil eller utblås från en luftvärmepump, välj en ny placering.
  • Om brandvarnaren är placerad nära vattenånga från badrum, tvättstuga och liknande, välj en ny placering.
  • Om brandvarnaren är placerad nära spisen i ett kök, kan matos och fettpartiklar utlösa falsklarm, välj en ny placering. Min brandvarnaren larmar utan anledning på natten eller när bostaden är tom.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan