Piper alla brandvarnarna om en har låg batteri?

Signalen för låg batterispänning kan endast höras ifrån den aktuella brandvarnaren där batteriet måste bytas ut.

Gäller sammankopplingsbar brandvarnare av modell KD-101LA / LM-101LC / NEXA-101LC

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan