Vad ska man tänka på när man sätter upp sin brandvarnare?

Alla Nexas brandvarnare är optiska.

I en optisk brandvarnare finns en fotocell som snabbare registrerar synlig kall rök. Man säga att den optiska brandvarnaren ser röken.

Så här funkar den optiska brandvarnaren

I den optiska brandvarnaren sprider inkommande rökpartiklar en ljusstråle mot en fotoelektrisk detektionscell och larmet går.

Optisk brandvarnare passar bäst:

I ett rum med mycket plastmaterial i inredningen, där det vid en brand bildas synlig rök som den optiska brandvarnaren reagerar snabbt på.

Var ska jag placera min brandvarnare

 • Huvudregeln är att det behövs minst en brandvarnare per våningsplan.
 • Avståndet mellan två brandvarnare bör inte överstiga 12 meter.
 • Brandvarnaren bör placeras i anslutning till sovrummet.
 • Det är när du sover som du är mest försvarslös mot rök och brand. Tänk på att stängda dörrar och störande ljud kan göra det omöjligt att höra en brandvarnare in till varje sovrum.
 • Brandvarnaren ska placeras i taket, minst 50 cm från väggen.
 • Ett fritt utrymme på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnaren.
 • Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen.
 • Vi rekommendera då att installera ett trådlöst brandvarnare system istället. Larmar en, larmar alla!
 • Placera inte brandvarnaren i närheten av ventilationsöppningar, öppna spisar eller luftvärmepumpar.
 • För att skapa ett riktigt bra skydd krävs nästan alltid flera brandvarnare.

Var ska jag inte placera min brandvarnare?

 • Undvik att placera din brandvarnare i närhet av kök, badrum grovkällare och vindar.
 • Platser där temperaturen kan falla under 0 o C eller stiga över 40 o C
 • En optisk varnare kan även reagera på os, ånga, slipdamm, fukt, kondens, insekter, aska mm
 • Rökiga miljöer, till exempel garage. T.ex. kan avgaser utlösa falsklarm.
 • I dammiga eller smutsiga miljöer, till exempel verkstäder.

Om brandvarnaren falsklarmar bör man se över var man har placerat den

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan