Min brandvarnare piper varje minut

Det är en signal som talar om att batterispänningen är låg och att batteriet behöver bytas. Byt batterier rutinmässigt, gärna en bestämd dag varje år. För att förlänga batteritiden i brandvarnaren, kan vissa batterier ersättas med sk. ”long life” batterier som har en livslängd på ca 8-10 år. Det är dock viktigt att kontrollera att just din brandvarnare är lämplig för denna typ av batterier.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan