Min brandvarnaren larmar utan anledning på natten eller när bostaden är tom.

Förutom rökpartiklar så kan även en optisk brandvarnare reagera på andra typer av partiklar som t.ex. damm, pollen, os, vattenånga, slipdamm osv.
Snabba temperaturförändringar kan även orsaka falsklarm. Om det kommer in kallt luftdrag i bostaden genom fönster, luftventil eller liknande kan brandvarnaren ge falsklarm.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan