Ändra konfigurationsparametrar i din Z-Wave enhet

Du kan sätta vissa konfigurationsparametrar på dina Z-Wave enheter. Tänk på att din Z-Wave enhet måste ha stöd för det, för att se vilka parametrar din enhet har måste du läsa manualen. Nedan följer en guide på hur du gör.

  1. Gå in på enheter
  2. Håll inne på den enhet du vill konfigurera
  3. Tryck på Z-Wave
  4. Tryck på konfigurationsparametrar
  5. Tryck på Skicka konfigurationsparametrar
  6. Skriv in följande värden: Parameternummer: XX, storlek: XX byte, värde: XX
  7. Spara ändringar

Om din enhet går på batteri måste du manuellt väcka den. Är det en strömansluten enhet kommer den att ta emot ändringarna direkt.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan