Korrigera positionen

Din Nexa Bridge försöker automatiskt att lokalisera ungefär vart den befinner sig med hjälp av IP-adressen och utifrån detta försöker den räkna ut tidpunkten för solens uppgång och nedgång. Det händer att denna positionen blir felaktig och då även tiden som solen går upp och ner.

Med hjälp av din enhets GPS kan man korrigera positionen med hjälp av nedanstående steg.

  1. Gå in under fliken "mer" (IOS) eller "inställningar" (Android)
  2. Dra och släpp pinnen på den position som du vill ha

Bridgens position är nu uppdaterad.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan