Vad gör aktivitetsloggen?

I aktivitetsloggen hittar du allt som händer och har hänt i ditt hem på sistone. Här ser du när rörelse har detekterats, när vissa dörrar öppnades, m.m. Du ser också när schemaläggningar och automationer körs.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan