Kan jag använda dimmermottagare med icke dimmbara lampor om jag bara vill slå av och på lamporna?

Nej, dimmermottagarna ska bara användas med dimmbara lampor. Felaktigt användande kan överhetta och förstöra mottagaren.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan