Lär upp en mottagare med en sändare

För att se hur du lär upp en mottagare med en sändare, se respektive manual för båda enheterna. Generellt:

Mottagare för fast installation (med inlärningsknapp)

  1. Tryck kort en gång på inlärningsknappen, mottagaren lysdiod börjar blinka
  2. Tryck på "på" på vald kanal på en System Nexa Sändare inom 12-15 sekunder

Klart!

Plug-in mottagare (utan inlärningsknapp)

  1. Stoppa in mottagaren i uttaget
  2. Tryck på "på" på vald kanal på en System Nexa Sändare inom 12-15 sekunder

Klart!

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan