Går det att koppla WMR-1000 med endast två kablar?

Det korta svaret är nej.

WMR-1000 behöver fas och nolla för att drivas, sedan behöver man en tändtråd till lampan/lasten. Vid behov kan man dra tillbaka nollan från lasten till mottagaren men det går även bra att dra den till närmast nollpunkt.

Det är inte alltid som det finns en nolla framdragen bakom en strömbrytare tyvärr, då finns det två alternativ.

Alternativ 1

Dra fram en nolla från närmaste kopplingsdosa. Detta är ett arbete som kräver kunskap och måste utföras av en behörig installatör.

Alternativ 2

Mottagaren WMR-252 fungerar på liknande sätt men kräver inte en nolla. Det är dock en dimmer så det ställer krav på att dina lampor är dimbara.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan