Batteribyte på fjärrkontroll med timer (TMT-502 & TMT-918)

 

 

Det finns två batterier i TMT-918. Knappcelsbatteriet (3V CR2032) är det batteri som driver
sändaren och dess inställningar. När detta är på väg att ta slut visas en indikering i displayen.

Det större batteriet (12V A23) är det som används för att skicka de trådlösa signalerna. När räckvidden försämras på din fjärrkontroll är det dags att byta detta batteri.

Öppna batterifacket och ta ut batteriet. Byt ut CR2032-batteriet och se till att den positiva terminalen (+) är riktad uppåt eller byt ut A23-batteriet och se till att +/- stämmer. Sätt tillbaka batterifackets lock.

När du byter det knappcellsbatteriet (3V CR2032) i din TMT kommer den att förlora alla timerinställningarna, vilket betyder att du måste programmera om dessa. Det går inte att förhindra att detta sker.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan