Varning för låg batterinivå

Batteriindikatorn är placerad inuti givarens lins. När batteriet är urladdat blinkar indikatorn när fördröjningstiden har gått. Inom fördröjningstiden fungerar LMDT-810 fortfarande normalt.

När batteriet är slut börjar batteriindikatorn blinka för att informera användaren om att det är dags att byta batteri. När batteriet är slut (indikatorn blinkar) fungerar inte LMDT-810 förrän batteriet har bytts ut och enheten startats om. Byt alltid båda batterierna samtidigt för bästa batterilivslängd.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan