De seriekopplade brandvarnarna kommunicerar inte med varandra, men de fungerar individuellt när testknappen trycks in?

Montera batterierna, försäkra dig om alla batterier är vända med rätt polaritet. Mycket viktigt att batterierna sätts in rätt då det kan utgöra en kortslutning i brandvarnaren,

När batterierna är monterade, testa varje brandvarnare för sig genom att trycka på testknappen.

Ta bort gammal programmering från varje brandvarnare.

Välj en brandvarnare som master och programmera ihop den med varje brandvarnare i systemet.

Testa systemet.

Om en brandvarnare fortfarande inte fungerar skall produkten ersättas med en ny.

Gäller sammankopplingsbar brandvarnare av modell KD-101LA / LM-101LC / NEXA-101LC

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan