Hur rensar jag minnet i en mottagare?

För att se hur du rensar minnet i en specifik mottagare, se respektive manual. För det mesta gäller:

Mottagare för fast installation (med inlärningsknapp)

  1. Tryck och håll ned inlärningsknappen i 6 sekunder, LED indikeringen börjar blinka snabbt
  2. Släpp upp inlärningsknappen och gör sedan ett kort tryck igen

Mottagaren slår av och på två gånger för att bekräfta.

Plug-in mottagare (utan inlärningsknapp)

  1. Plugga in mottagaren i uttaget
  2. Tryck på "All off" eller "Group off" knappen på fjärrkontrollen inom 6 sekunder (krävs att du har en fjärrkontroll med den funktionen, den behöver dock inte vara ansluten till mottagaren)

Mottagaren slår av och på två gånger för att bekräfta.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan