Behöver man internet för att använda Google Home?

Ja, i nuläget behövs internet. När du pratar med Google skickas detta först till Google's servrar och sedan till NEXAs servrar och vidare till din Bridge. Därför behövs internet.

Google jobbar på en lösning där kommandot sker lokalt istället, men det är just nu en beta-funktion. När det släpps officiellt kommer vi att lägga in stöd för detta.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan