Hur raderar jag alla inlärda koder från minnet i en mottagare ?

Hur rensar jag minnet i en mottagare?

För att se hur du rensar minnet i en specifik mottagare, se respektive manual.
Oftast gäller följande;

Mottagare för fast installation (med inlärningsknapp)

  1. Tryck och håll ned inlärningsknappen i 6 sekunder, LED indikeringen börjar blinka snabbt
  2. Släpp upp inlärningsknappen och gör sedan ett kort tryck igen

Mottagaren slår av och på, alternativt dimmar upp / ned, två gånger för att bekräfta radering.

Plug-in mottagare (utan inlärningsknapp)

  1. Plugga in mottagaren i uttaget
  2. Tryck på "All off" eller "Group off" knappen på fjärrkontrollen inom 6 sekunder (krävs att du har en fjärrkontroll med den funktionen, den behöver dock inte vara ansluten till mottagaren)

Mottagaren slår av och på, alternativt dimmar upp / ned, två gånger för att bekräfta radering.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan