Skicka in ett ärende

Har du kollat igenom vår FAQ? Om inte kan du antingen gå in på https://support.nexa.se/ alternativt söka efter din fråga i fältet uppe till höger. Du finner alla våra manualer på https://manualer.nexa.se/.

Var noga med att ange vilka produkter som ärendet gäller i listan. Ju mer noggrant du beskriver ditt ärende, desto snabbare kan vi hjälpa dig med ditt problem.

Om ditt problem rör Nexa Bridge är det viktigt att du anger vilken epost-address du registrerad dig med samt väljer rätt produktkategori, annars kan svar dröja.


Kort beskrivning av ditt problem samt vilka produkter det gäller.

Välj vilken produktkategori som din fråga gäller.

Beskriv ditt problem så utförligt som möjligt.

Ange din roll, om du är slutkonsument (privatperson), återförsäljare eller elinstallatör.

Välj endast detta alternativ om din fråga handlar om Nexa Bridge eller Nexa Smart Hub.

Om det är en produktfråga, välj vilken/vilka produkter det gäller för att vi lättare ska kunna hjälpa dig. Om en produkt saknas, skicka in ett supportärende så lägger vi till den.

Ange detta ifall ärendet handlar om Nexa Bridge/Nexa Bridge X.

Lägg till fil eller släpp filer här