Koppla en Bridge till ett konto

Följ nedanstående steg för hur du gör när du skall koppla en Bridge till ett konto:

iOS

Har du redan skapat ett konto sedan tidigare så behöver du bara koppla din nya Bridge mot ditt konto. Du måste se till att koppla den inom 10 minuter från det att du startade den.

  1. Tryck på pluset i övre högra hörnet under enheter
  2. Tryck på hantera bridgear
  3. Tryck på ändra
  4. Tryck på koppla en ny bridge och lägg till bridgen

Din Nexa Bridge är nu kopplad till ditt konto och du kan komma åt den vart du än befinner dig, så länge du har internet.

Android

  1. Tryck på menyn och gå in på inställningar
  2. Tryck på koppla en ny bridge
  3. Välj sök i nätverket och lägg till bridgen

Din Nexa Bridge är nu kopplad till ditt konto och du kan komma åt den vart du än befinner dig, så länge du har internet.

Om du ändå inte lyckas koppla din Bridge så kan du skicka in ett supportärende till oss.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan