Vad den röda LED-indikeringen betyder

Som standard skall den röda LED-indikeringen varken lysa konstant eller blinka, dock finns det vissa undantag.

  1. Efter man har satt i batterierna lyser LED-indikeringen i upp till en minut, detta är en sorts uppvärmningsperiod. När perioden är över släcks LED-indikeringen.
  2. Om LED-indikeringen lyser vid rörelse:
    1. Det kan betyda att rörelsevakten av någon anledning befinner sig i TEST-läge. För att komma ur TEST-läget måste man hålla inne TAMPER-switchen i 10 sekunder alternativt sätta på locket.
    2. Batterinivån kan vara låg.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan