Skapa en grupp

Vid gruppstyrning kan man likt med våra fjärrkontroller styra flera mottagare med samma knapp (kanal). Denna funktion finns även för Smart Hub, följande punkter beskriver tillvägagångsätt för att skapa en grupp.

Gör följande för att skapa en grupp: 
1. Gör följande steg för att skapa en ny kanal och lära in en enhet på kanalen. 
    1. Tryck på plustecknet i appens hemskärm.
    2. Mottagarens utförande.
       (Om dimmerfunktion önskar rekommenderas hela gruppen vara av samma funktion och last). 
    3. Ange namn för gruppen och ikon (valfritt), tryck där efter på fortsätt 2 gånger. 
    4.  Sätt nu mottagaren i inlärningsläge, se tillhörande manual. 
    5. Vid lyckad inlärning bekräftar mottagaren genom att klicka och vid ansluten lampa blinka 2 gånger.
    6. Tryck där efter på "Jag är klar".
    7. Nu är ny kanal skapad och fösta mottagaren är inlärd. 

2. Nu är det möjligt att använda den skapade kanalen för att lära in flera mottagare. 
    1. Tryck på kanalen så att styrfunktion visas.
    2. Sätt nu mottagare nummer 2 i inlärningsläge, se tillhörande manual. 
    3. Inom 6 sekunder tryck på "Slå på" alt. dimma upp för att lära in kanal. 
    4. Vid lyckad inlärning bekräftar mottagaren genom att klicka och vid ansluten lampa blinka 2 gånger.
    5. Gör nu steg 1-4 om fler mottagare önskas läras in i samma grupp. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan