Nattsänkning ZRT-106

Driftläget för Nattsänkning kan aktiveras med knappen M på termostaten eller från Z-wave controllern baserat på tid, närvaro etc.
Vid automatisk funktion aktiveras de två funktionerna med schemaläggning eller automation.
Följande punkter beskriver tillvägagångsätt för automatisk styrning, detta förutsätter att enheten eller enheterna är inkluderade till controllern. Tänk på att det krävs två separata styrningar för att sänka och där efter höja temperaturen. 

Inställning av börvärden i ZRT-106.
Normaltemperatur
1. Välj läge "Heat" i appen
2. Ställ in den temperatur som önskas som normaltemperatur med slidern i appen.

Nattsänkning
1. Välj läge "Energy Heat" i appen
2. Ställ in den temperatur som önskas som nattsänkningstemperatur med slidern i appen.

För att verifiera inställda temperaturer kan dessa kontrolleras i displayen på ZRT-106 enligt följande

1. Välj aktuellt driftläge mer knappen M (Heat/Energy Heat) Dessa representeras av en sol respektive en måne i displayen.

2. Tryck sedan EN gång på pil upp eller ned så visas det nu aktuella inställda värdet. Tryck sedan en gång på P för att återgå till att visa aktuell rumstemperatur i displayen.

Följande instruktioner avser Nexa Bridge.

Nattsänkning Schemaläggning:

1. Tryck på Schemaläggningar 
2. Tryck på plustecknet i högra hörnet för att skapa ny automation. 
3. Välj för valfri tid eller efter solen.
    1. Vid valfri tid - välj namn för schemaläggningen, exempel Nattsänkning. 
    2. Välj klockslag och veckodagar.
    3. Lägg där efter till kommando - Välj kontrollera en specifik enhet - Välj termostat - Välj förinställt läge eller manuell           temperatur(°C). 
    1. Vid soluppgång/Vid solnedgång - välj namn för schemaläggningen, exempel Nattsänkning. 
    2. Val för förskjutning av kommando innan eller efter soluppgång/solnedgång eller ingen förskjutning. 
    3. Välj veckodagar 
    4. Lägg där efter till kommando - Välj kontrollera en specifik enhet - Välj termostat - Välj förinställt läge eller manuell           temperatur(°C). 
4. När alla enheter är tillagda i automationen tryck på Spara

Nattsänkning Automation:
1. Tryck på Automationer
2. Tryck på plustecknet i högra hörnet för att skapa ny automation. 
3. Välj namn för styrningen, exempel Nattsänkning. 
4. Avancerat och Mapp är valfritt.
5. När detta händer- Välj styrningsfunktion, exempel Tid och Solen - Klockan (23:43) - Ställ klockan manuellt. 
6. Och Följande Är Sant är valfritt, här kan exempel krav ställas att detta endast körs på vardagar. 
    Detta görs följande:
    1. Minst ett villkor måste vara sant
    2. Tryck på plustecknet i högra hörnet för att skapa nytt villkor
    3. Välj Tid och Solen
    4. Välj Veckodag (onsdag) 
    5. Välj exempel Måndag
    6. Är lika med 
    7. Om fler veckodagar önskas upprepa steg 2-6, backa där efter tillbaka till automationens                                                        inställningar. 
7. Gör då detta - Välj alternativ Kontrollera en specifik enhet, välj termostat, sätt där efter förinställt läge eller manuell        temperatur (°C). 
8. När alla enheter är tillagda i automationen tryck på Spara

 

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan