(ZRT-106) Konfigurationsparametrar

Nedan finner du konfigurationsparametrarna och inställningarna du kan göra på termostaten via din controller.

 

Beskrivning Parameter Storlek Värden Standard
Temperature Auto Report period 1 2 1 - 255 (minuter) 120 min
Temperature offset for internal sensor 2 1 -80~+80 (-8.0℃ till +8.0℃, -80=-8) 0
Maximum Set point value 3 1 5 - 35 (5℃ - 35℃) 35°C
Minimum Set point value 4 1 5 - 35 (5℃ - 35℃) 5°C
Frost protection temperature 5 1 5 - 15 (5℃ - 15℃) 5°C
Open window detect function 6 1 0: Disable 1: Enable 0
Open window detect time period 7 1 2 - 30 (min) 15 min
Open window detect temperature drop 8 1 4=2℃, 5=2.5℃, 6= 3℃, 7=3.5℃, 8=4℃ 4
Open window detect delay time select 9 1 10 - 60 (min) 30 min
Manual Override takeover period * 10 1 1~48, means 30mins to 24hrs 4 timmar

* När du ändrar temperaturen på själva termostaten med knapparna gäller denna temperatur så här länge, efter tidsperioden går den tillbaka till föregående värde. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan